Mahasiswa Aceh Pelopori Masjid Kampus di Taiwan

Oleh Hafnidar Hasbi, (Master Student Department of Psychology, Asia University) melaporkan dari Taiwan Di Taiwan, suasana Ramadhan tak terasa sedikit pun. Tidak ada suara azan. Di mana-mana orang kerap memamerkan auratnya,...

Read More